Doorverwijzer

Rouwen vraagt om tijd en aandacht. Wanneer iemand vastloopt in het rouwproces of het te zwaar vindt om het alleen te doen, kan professionele ondersteuning en begeleiding wenselijk zijn. New Mourning biedt die begeleiding; professioneel en vooral ook betrokken. Vanuit de theorie, maar helaas ook uit eigen ervaring, zijn we in staat om mensen emotioneel en praktisch te begeleiden op de lange weg die bij dit afscheid nemen hoort.

Daar waar u ziet dat de rouwende feitelijk abnormaal reageert op de ontstane situatie, zal u zeker doorverwijzen naar een (medisch) psycholoog. Maar het is zeker niet altijd zo dat een normale rouw geen aandacht en begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld als het sociaal netwerk zwak is of als de druk om het ‘normale leven’ weer op te pakken erg hoog is.

New Mourning wordt vaak door bedrijven ingeschakeld die willen voorkomen dat een rouwende medewerker het rouwproces niet volledig doorloopt, waardoor er een terugslag komt die tot lang ziekteverzuim kan leiden. Maar ook particulieren kunnen gebruik maken van de professionele begeleiding van onze coaches. Mocht u het vermoeden hebben dat begeleiding zinvol is, dan kunt u rouwenden (of hun werkgever) altijd voor een oriënterend gesprek naar ons doorverwijzen. Wij kunnen de tijd én de aandacht geven die juist op dit moment zo nodig is.

Mocht u een afspraak met ons willen?

Vul ons contactformulier in of stuur een e-mail naar info@newmourning.nl

Pin It on Pinterest

Share This