Werkgever

Eén van uw medewerkers gaat door een zware tijd. Zo zwaar zelfs, dat de praktijk leert dat slechts 50% van werknemers met partnerverlies terug keert in de oude functie. En voor werknemers die rouwen om verlies van gezondheid zijn die cijfers zeker niet beter. Natuurlijk wilt u dat voorkomen. In het belang van uw bedrijf maar zeker ook in het belang van de rouwende. Net zo goed als dat u er samen belang bij heeft om de terugkeer op het werk in goede banen te leiden. Te vaak zien we immers dat werknemers na een groot verlies terugkeren, maar zich uiteindelijk toch weer ziek melden. Het gemiddeld verzuim van een rouwende bij verlies van een dierbare loopt zo op naar 170 dagen.

New Mourning biedt rouwcoaching. Daarbij beginnen we bij ú. In de periode direct na het overlijden of van het verlies van gezondheid staat een rouwende nog niet open voor coaching. In die periode coachen wij de bedrijven en collega’s in het omgaan met de nieuwe situatie. Maar we leveren bijvoorbeeld ook, heel praktisch, input voor de Wet Verbetering Poortwachter. Veel van wat we in deze periode aan werkzaamheden doen, kunnen we ook samen met u als werkgever vertalen in beleid. We werken samen met u aan een setting waarbinnen de rouwende werknemer gemakkelijker terug kan keren.

Na vier tot zes weken zoekt New Mourning, namens u, ook contact met uw rouwende werknemer: empathisch en professioneel tegelijk. Voor iedere rouwende maken we een traject op maat, waarbij luisteren voorop staat, maar waarbij we ook beproefde methodes aandragen als verliescirkel en het duale proces model. We bieden emotionele begeleiding aan en staan uw werknemers vaak ook met praktische zaken terzijde. Hun wereld staat op z’n kop en wij proberen daar weer wat structuur en zekerheid in terug te brengen. Bij die zekerheid hoort ook werk.

Onze inspanningen binnen het coachen zijn er op gericht om een duurzame terugkeer in de werkomgeving mogelijk te maken. Door deze rouwende medewerkers goed te begeleiden slagen we er in om het ziekteverzuim aanzienlijk te beperken. Op die manier betaalt ons werk zich in puur economische zin al gauw terug. Maar het is meer: door New Mourning in te schakelen laat u zien dat u uw rol als werkgever serieus invult. Dat heeft effecten die veel breder binnen uw bedrijf hun weerslag hebben.

We hadden het zojuist nog over rouwenden, nu gaat het over geld. Dat lijkt en is hard, maar het benadrukt ook dat we met professionele dienstverlening bezig zijn en niet alleen met intermenselijk contact. Maar ook met het simpelweg terugdringen van ziekteverzuim als gevolg van rouw bij verlies van een dierbare. Een gerichte begeleiding van rouw op het werk blijkt in de praktijk de verzuimduur met 28% te kunnen verkorten.

En dan nog iets: sommige mensen zijn ‘getrouwd met hun werk’. Die betrokkenheid is prachtig, totdat er een moment is dat u afscheid wilt nemen van deze mensen. Omdat de werkinhoud veranderd is of om economische redenen. Besef dat deze mensen dan ook in een rouwproces terecht komen. Wellicht is het goed om in het kader van de afvloeiing ook hen rouwcoaching aan te bieden in de vorm van een workshop. Ook daar kunt u New Mourning voor benaderen en er zo voor zorgen dat mensen gemakkelijk van werk naar werk begeleid kunnen worden.

Mocht u een afspraak met ons willen?

Vul ons contactformulier (snelst) in of stuur een e-mail naar info@newmourning.nl

Pin It on Pinterest

Share This