Workshops

New Mourning biedt intensieve workshops aan voor mensen die moeten omgaan met verlies of rouwenden. In de veilige setting van een kleine groep worden door professionals onderwerpen ingebracht die in deze situatie essentieel zijn. Natuurlijk komt de theorie rond het verlies aan de orde, maar we gaan waar dat nodig is ook de diepte in en we ‘oefenen’ de praktijk. Er zal dus echt gewerkt moeten worden in een ‘work’shop.

De praktijk leert dat deelnemers de workshop als heel intensief ervaren. Daarom is gekozen voor twee middagen. Na een middag kunnen deelnemers in de thuissetting het programma verwerken. En in een tweede workshop kunnen we ook terugkomen op wat onderwerpen met de deelnemers zelf gedaan hebben. Op die manier behalen we een optimaal resultaat.

Op dit moment biedt New Mourning drie verschillende workshops aan:

  • Workshop ‘collega’s en verlies’
    Collega’s vinden het vaak erg moeilijk om met verlies en emoties om te gaan als een collega of de partner van een collega overleden is. Dat is begrijpelijk. In deze workshop krijgen zij wat achtergrond kennis, maar ook praktische handvaten aangereikt.
  • Workshop ‘verlies en leidinggeven’
    Als een medewerker overleden is, of de partner van een medewerker, wordt van de leidinggevende iets verwacht. Maar wat precies? New Mourning maakt managementteams wegwijs in dit lastige issue. We bieden theoretische kennis en oefeningen. Doordat het hele MT deelneemt raakt de aanpak snel ingebed in de organisatie.
  • Workshop ‘omgaan met verlies van werk’
    Mensen geven vaak aan ‘getrouwd te zijn met hun werk’. Geen wonder dat ontslag vaak tot een diepe rouw leidt. New Mourning begeleidt groepen die ontslagen worden en maakt het rouwen bespreekbaar en behapbaar. Dat maakt dat outplacement vaak veel sneller en succesvoller verloopt. Soms moet je even stil staan om een nieuwe stap te kunnen zetten.

Pin It on Pinterest

Share This